Tervetuloa seuran vuosikokoukseen 26.11.2017 klo 18.00

12.11.2017 klo 00:01

Seuran vuosikokous pidetään Pirkkolassa sunnuntaina 26.11.2017 klo 18.00.

Helsingin palloseura ry    
Vuosikokouskutsu
Sunnuntai 26.11.2017 klo 18
Pirkkolan uimahallin kokoustilat

 

ESITYSLISTA

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Määrätään varsinaisten sekä kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenien liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle.

- Johtokunnan ehdotus jäsenmaksun suuruudeksi on 170€ ja harrastejäsenmaksuksi 70€. Lisäksi johtokunta esittää, että jäsenmaksun sisaralennus on 20% saman perheen toiselle pelaajalle ja 50% saman perheen kolmannelle ja sitä useammalle pelaajalle.

- Kannatusjäsenmaksuksi esitetään 50 euroa henkilöjäsenille ja 100 euroa yhteisöjäsenille.

Jäsenmaksu sisältää henkilökohtaisen HPS-kortin.

4. Valitaan erovuorossa oleva johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muut erovuoroiset johtokunnan jäsenet.

- Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten että noin puolet jäsenistä on vuorollaan erovuorossa. Lisäksi valitaan 0-2 johtokunnan varajäsentä samoin kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

- Johtokunnan jäsenten lisäksi valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen.

- Erovuorossa ovat Jyrki Hemminki, Tomi Ingerttilä, Markku Leino, Jani Peltonen, Mikael Perovuo, Jarmo Santala sekä varajäsenet Laura Jokinen ja Hanna Kosonen.

5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely kaudelle 01/18 - 12/18

6.  Päätetään kerättyjen olosuhdemaksujen rahastoimisesta sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan.

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen