Tervetuloa seuran vuosikokoukseen su 29.11.2020 klo 18.00

5.11.2020

Seuran vuosikokous pidetään Pirkkolassa sunnuntaina 29.11.2020 klo 18.00. Myös etänä voi ennakkoilmoittautumisella osallistua.

Helsingin palloseura ry

Vuosikokouskutsu
Sunnuntai 29.11.2020 klo 18
Pirkkolan uimahallin kokoustilat tai etänä Teams
 
ESITYSLISTA

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 
3. Määrätään varsinaisten sekä kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenien liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle.
- Johtokunnan ehdotus jäsenmaksun suuruudeksi on sama kuin edellisenä vuotena eli 185€ ja harrastejäsenmaksuksi 85€. Lisäksi johtokunta esittää, että jäsenmaksun sisaralennus on 20% saman perheen toiselle pelaajalle ja 50% saman perheen kolmannelle ja sitä useammalle pelaajalle.
- Kannatusjäsenmaksua esitetään laskettavaksi 30 euroon henkilöjäsenille ja 100 euroa yhteisöjäsenille. Jäsenmaksu sisältää henkilökohtaisen HPS-kortin.

 
4. Valitaan erovuorossa oleva johtokunnan puheenjohtaja ja muut erovuoroiset johtokunnan jäsenet. 
- Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten että noin puolet jäsenistä on vuorollaan erovuorossa. 
- Lisäksi valitaan 0-2 johtokunnan varajäsentä samoin kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
- Erovuorossa ovat Kurt Grönlund, Riku Autio, Harri Eskelin, Pekka Lehtonen ja Riku Saaranluoma sekä varajäsen Markku Leino.
 
5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely kaudelle 01/21- 12/21

Toimintasuunnitelmaluonnos ja talousarvioehdotus löytyvät ennen kokousta Jalkkiksen seuradokumenteista
 
6. Päätetään kerättyjen olosuhdemaksujen (31.12.2020 27300€) rahastoimisesta HPS Areenat Oy'n sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan.
 
7. Muut asiat
 
8. Kokouksen päättäminen

 

Johtokunta päätti, että yhdistyksen syyskokoukseen voivat jäsenet osallistua myös etäyhteyksin (Teams). Mikäli kokouksessa suoritetaan äänestyksiä, ovat äänioikeutettuja vain kokouspaikalla läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet, joten valtakirjalla äänestämistä ei sallita. Kokous pidetään Pirkkolan kokoustilassa. Kokouspaikalla on käytettävä kasvomaskia, joita on jäsenille tarjolla kokoustilassa.   

Kokoukseen on ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään 26.11.2020 klo 17:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ella.andberg@hps.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, osallistuuko kokoukseen etänä vai saapuuko paikan päälle. Etäosallistujan on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon etäyhteyslinkki lähetetään.

Päätös perustuu jäsenten terveyden suojelemiseen ja siihen, että kaikilla jäsenillä on käytännössä riittävä mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokouksen päätöksentekoon koronaepidemiasta huolimatta (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020).