VASTUULLISUUSTYÖ

Vastuullisuustyö on tärkeä osa HPS:n toimintaa. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi sääntöjämme noudattaen. Toimintamme on avointa kaikille. Toimimme johtokunnan päättämien seuran vastuullisen  työn ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.  

Turvallinen toimintaympäristö

Emme hyväksy kiusaamista, häirintää ja epäasiallista käytöstä.   Urheilun tulee tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Kaikki häirintään ja epäasialliseen käytökseen liittyvät asiat käsitelään huolellisesti. Ilmoitukset epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä tulee tehdä toiminnanjohtajalle, puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. 

Ympäristö  ja ilmasto

Huomioimme toiminnassamme tulevat sukupolvet. Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia mm. järjestämällä toimintamme lähellä koteja.  Huomioimme ympäristöä myös  hankinnoissamme. 

Hallinto ja talous

Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toiminta-tapoja. Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevilla perheillä on mahdollisuus saada tukea Pikku Jääkärit -tukirahastosta.