Tietosuojaseloste

Henkilösuojalaki (523/99) 10§ ja 24§ 

Laatimispäivä: 8.3.2018 (päivitetty 8/2021)

1. Rekisterinpitäjä: 

Helsingin palloseura ry, Helsinki, verkkosivut www.hps.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Pasi Paakki, Helsingin Palloseura  / johtokunta,  pasi.paakki@hps.fi

3. Rekisterin nimi: 

Jalkkis.net - urheiluseuran hallinnoinnin rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Rekisterissä ylläpidetään seuran jäsenten, alaikäisten vanhempien ja seuran toimihenkilöiden yhteystietoja yhteydenpitoa varten sekä jäsenten muita henkilötietoja sekä seuran hallinnoinnin kannalta tarpeellisia tietoja seuran toimesta tapahtuvaa seuran hallinnointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö:

Kustakin henkilöstä (pelaajat/jäsenet, vanhemmat, toimihenkilöt):
- nimi
- syntymäaika (pakollinen vain pelaajilla/jäsenillä)
- osoite
- matkapuhelinnumero
- sähköpostiosoite (max. 2 kpl)
- palvelun käyttöön liittyvät lokitiedot, joita voidaan käyttää vikatilanteiden selvittämisessä

Lisäksi seura ylläpitää palvelussa pelaajien lisenssitietoja, pelinumeroita, tietoja ilmoittautumisesta ja osallistumisesta tapahtumiin, maksutietoja sekä mahdollisia seuran tallentamia seuran hallinnoinnissa tarvittavia lisätietoja. Seura tallentaa palveluun myös tiedot henkilön toimihenkilötehtävistä. Jos seuralla on erityinen peruste, esimerkiksi vakuutuksen hankkiminen jäsenelleen, voi se tilapäisesti käsitellä myös henkilötunnuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteröidyn itsensä tai tämän huoltajan antamat tai seuran edustajan tallentamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto:

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/

Pelipaikan lisäksi Helsingin palloseura ry ei luovuta palvelun tietoja edelleen mutta voi rekisterinpitäjänä hyödyntää tietoja seuran hallinnointiin liittyen (esimerkiksi seuraleirin osallistumisluettelot).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

EI

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole.

Palvelun tarvitsemat palvelimet sijaitsevat Suomessa lukitussa ja valvotussa konesalitilassa. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä ja henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Seura antaa käyttäjätunnuksen jäsenrekisterissään olevalle henkilölle/tämän huoltajalle jäsenen ollessa alaikäinen. Samoin käyttäjätunnus annetaan henkilöille, joilla on seurassa olevan roolin tai tehtävien vuoksi nähdä ja hallinnoida jäsenten tietoja. Tietojen näkyvyyttä hallinnoidaan erilaisilla käyttöoikeustasoilla.

10. Tarkastusoikeus:

Käyttäjätunnuksen omaavalla henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa itseään ja alaikäisiä perheenjäseniään koskevat tiedot ja ylläpitää omia yhteystietojaan. Tiedot voi myös tarkistaa ottamalla yhteyttä seuran edustajaan.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista:

Kts. edellinen kohta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilö voi kieltää seuran lähettämästä hänelle sähköisiä markkinointiviestejä joko tekemällä kiellon ilmoittautuessaan seuran jäsenrekisteriin tai tekemällä kiellon vastaanottamaansa markkinointiviestiin lisätyn linkin avulla tai pyytämällä seuran edustajaa lisäämän kiellon palvelussa hänen puolestaan. Jos henkilöllä on käyttäjätunnus palveluun, hän voi lisätä tai poistaa kiellon itse.