Tukirahaston ohjeistus

PIKKU JÄÄKÄRIT TUKIRAHASTO

Pikku Jääkärit on Helsingin Palloseuran tukirahasto, joka on tarkoitettu vaikeassa taloudellisessa tilanteessa eläville perheille. Seuran toimintafilosofian kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yksikään lapsi tai nuori ei joudu luopumaan harrastuksestaan perheen rahojen niukkuuden vuoksi. HPS on vastuullisena seurana pitänyt huolta, että joukkueiden kk-maksut ovat pääkaupunkiseudun edullisimpia. Siitä huolimatta tukea saatetaan tarvita ja se voi olla väliaikaista tai pitkäaikaisempaa.

KUKA VOI HAKEA TUKEA

Tukea voidaan hakea lapsen tai nuoren harrastusmaksuihin, kun hän kuuluu johonkin HPS:n joukkueeseen ja on seuran jäsen. Tuen saamisen edellytyksenä on myös, että perheen asiotulot ovat pienet. Täysi-ikäinen junioripelaaja (18-20 vuotias) hakee itse tukea omalla nimellään.

MIHIN TARKOITUKSEEN TUKEA VOI HAKEA

Tukea voi hakea joukkueen kk -maksuun, seuran jäsenmaksuun, varustekustannuksiin tai tärkeän leirin ja turnauksen osallistumismaksuun.

KOSKA TUKEA HAETAAN

Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa, loppukeväästä ja vuodenvaihteessa. Hakulomake aukeaa verkkoon haun ollessa käynnissä https://www.hps.fi/seura/pikku-jaakarit/pikku-jaakarit-tuen-hakeminen/

KUKA TEKEE PÄÄTÖKSET

Pikku Jääkäreillä on vapaaehtoisista vanhemmista ja valmennuspäälliköistä koostuva riippumaton ohjausryhmä, joka tekee päätökset kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä. Jokaiselle hakijalla vastataan kirjallisesti hakupäätöksestä.

Ohjausryhmä laatii yhteenvedon hakemusten käsittelystä ja varojen käytöstä seuran johtokunnalle. 

KUINKA PALJON TUKEA VOI SAADA

Yksittäisen perheen saama tukisumma riippuu hakijoiden määrästä. Avun tarvetta arvioidaan hakemuksen ja mahdollisen vanhempien kanssa käytävän keskustelun perusteella. Päätös pyritään antamaan ehdollisena eli tukisumma korvaa osan haetusta avusta mutta vanhemmat hyväksyvät, että heille jää maksettavaksi tietty omavastuun osuus. Mikäli hakemuksia on paljon, joudutaan hakijoiden taloudellista tilannetta tarkastelemaan kriittisemmin. Silloin etusijalla ovat perheet tai pelaajat, jotka eivät ole saaneet tukea vuoden sisällä.

MITEN TUKEA MAKSETAAN

Pelaajalle myönnetty tuki maksetaan aina joukkueen tilille.

MISTÄ VARAT TUKIRAHASTOON

Seuran markkinointiryhmän jäsenet hankkivat omalla vapaaehtoisella työllään kaikki varat Pikku Jääkärit tilille. Rahoja kertyy lahjoituksista sekä yhteistyöstä alueen yrittäjien ja järjestöjen kanssa. Jäsenmaksuja ei käytetä tukien maksamiseen.

YKSITYISYYS

Hakemusten tiedot ovat luottamuksellisia. Vain yksi edustajista näkee hakijan henkilötiedot ja tekee hakemuksesta esityksen ryhmän muille jäsenille.

päivitetty 27.11.2018  Helsingissä

HPS Pikku Jääkärit ohjausryhmä