HPS:n kevätkokous siirtyy

24.4.2020

Yhdistyksen kevätkokous oli suunniteltu pidettäväksi 26.4.2020. Kokous siirtyy myöhemmin määriteltävään ajankohtaan.

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa mm. kieltämällä yli 10 hengen kansalaistilaisuuksien koollekutsumisen. Kielto koskee yleisölle järjestettävää avointa kokousta riippumatta siitä, pidetäänkö se sisätiloissa tai ulkona. Kielto koskee sekä yleisiä kokouksia että yleisötilaisuuksia.

Oikeusministeriö on todennut, että isompia kokouksia kannattaa lykätä, jos sovellettava lainsäädäntö sen mahdollistaa eikä etäyhteys ole mahdollinen. Seuran sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Säännöt eivät mahdollista yhdistyksen kokousten pitämistä etäyhteyden kautta.

Suomen Olympiakomitean suositus on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Kaikkien viranomaisten ja toimijoiden vahva suositus epidemian hidastamiseksi ja rajoittamiseksi on yksiselitteisesti välttää yli 10 hengen kokoontumisia. Kokouksen siirtäminen myöhemmäksi on siis kaikkein suositeltavin vaihtoehto jäsenten terveyden suojelemiseksi ja osallistumismahdollisuuden takaamiseksi. Kevätkokouksessa ei tehdä henkilövalintoja eikä johtokunnan näkemyksen mukaan siirrolla loukata jäsenten oikeuksia tai aiheuteta vahinkoa yhdistykselle tai sen jäsenille.

 

Johtokunta päätti edellä mainituin perustein siirtää yhdistyksen kevätkokousta. Kokouksen uusi ajankohta tiedotetaan heti, kun epidemiatilanne sen sallii ja viranomaiset purkavat kokoontumisrajoitukset.

 

Päivitys 24.4.2020: Johtokunnan päätöksen jälkeen on uutena tietona selvinnyt, että maamme hallitus on päättänyt esittää väliaikaista sääntelyä, jonka mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä.