HPS kevätkokouskutsu

4.4.2021

Kokous pidetään sunnuntaina 25.4.2021 klo 18 alkaen

Helsingin Palloseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 25.4.2021 alkaen klo 18.00.

Kokouksen fyysinen pitopaikka on Töllinmäki 16. Jäsenistön terveyden turvaamiseksi kokous pidetään etäyhteyksin. Johtokunta on päättänyt, että seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua kokoukseen sekä tarvittaessa mahdollisiin äänestyksiin etäyhteyden välityksellä. Poikkeukselliset kokousjärjestelyt johtuvat vaikeasta pandemiatilanteesta ja perustuvat lakiin, jolla voidaan väliaikaisesti poiketa mm. yhdistyslain määräyksistä koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi.

Kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista, joka pyydetään tekemään seurasihteerille osoitteeseen ella.andberg@hps.fi viimeistään 23.4.2021 klo 16:00 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä vahvista etäosallistumisesi ja yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kevätkokouksessa:

  1. Avataan kokous
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
  3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Esitetään seuran toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastuslausuntoineen
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille
  7. Valitaan tilintarkastaja(t)
  8. Vahvistetaan uusien jäsenten olosuhdemaksu toimikaudelle 2021
  9. Päätetään kokous

Helsingissä 4.päivänä huhtikuuta 2021

Helsingin Palloseura ry

Johtokunta